Gizlilik Politikasi

ITUNIT.NET hazırladığı projelerdeki tüm kullanıcıların kişisel bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensibi doğrultusunda koruyan bir Site olmayı hedeflemektedir.

Kullanıcıların kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgiler kişisel bilgi olarak tanımlanmaktadır.

ITUNIT.NET Gizlilik Politikası, Kullanıcı’larının vermiş olduğu bilgilerin kullanılma amacını ve sitenin kullanılma şeklini içermektedir.

ITUNIT.NET, hazırladığı projeler üzerinden KULLANICI’lar tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri işbu "Gizlilik Politikası" ile "Katılım Koşulları Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ITUNIT.NET aynı zamanda; KULLANICI kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

ITUNIT.NET, Kullanıcı’larının bilgileri Kullanıcı’ların onayı doğrultusunda, kendilerine ait kullanıcı hesabında saklanmaktadır.

Bu bilgiler sadece Kullanıcı’larca verilmiş olunan erişim izini ve Kullanıcı’ların alacağı hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullanılacaktır.

Kullanıcı’ların sisteme girdiği tüm bilgilere sadece üyeler ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece üyeler değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

ITUNIT.NET, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; Gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, itunit.net’a ve kullandığı sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ITUNIT.NET’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak ITUNIT.NET için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya ITUNIT.NET’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve Kullanıcı’ların önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

ITUNIT.NET, SİTE dâhilinde başka sitelere link verebilir. ITUNIT.NET, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ITUNIT.NET, KULLANICI’ların ve Kullanıcı’ların, iş bu gizlilik politikasının maddelerine ya da yasalara aykırı olarak kullanıldığını tespit ederse ve yahut yetkili mercilerden bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse KULLANICILAR ve ÜYELER ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

KULLANICI’lar, işbu gizlilik politikasında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını ve kabul etmiş sayılacağını ve kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

itunit.net Gizlilik Politikasına gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.

Duyurular yardım Protokol Haber URL Bildirimi- DMCA Şartlar ve koşullar Gizlilik Politikası Şefik ÖZdemir Powered by PHPost | Fuar Catering